Tạo ánh sáng mềm bằng book lighting

Nếu bạn hứng thú với việc tạo ra ánh sáng dịu nhất có thể bao quanh chủ thể một cách mềm mại, đây chính là kỹ thuật mà bạn đang tìm kiếm. Kỹ thuật Book Light, do Shane Hurlbut đề xuất, rất đơn giản, bạn có thể sử dụng các thiết bị ánh sáng rẻ tiền nhất mà vẫn cho bạn khả năng kiểm soát chất lượng ánh sáng tối đa.

Tất cả những thứ bạn cần để tạo ra book light, là một nguồn sáng, một reflector và một tấm diffusion lớn.

Book light đơn giản là một nguồn sáng phản xạ, được khuếch tán bởi một lớp diffusion khác. Đèn được đặt chếch 45 độ với reflector, và một lớp diffusion được dùng để khuếch tán ánh sáng phản xạ lại từ reflector đó, dùng trong trường hợp không gian bị hạn chế. Nó tạo ra hình ảnh của một cuốn sách mở, vậy nên nó được gọi là book light.

Use this to share your lighting setup or to document your setup for future reference. Email me at kevin@kertzdesign for comments and/or suggestions. Not for commercial use.

Use this to share your lighting setup or to document your setup for future reference. Email me at kevin@kertzdesign for comments and/or suggestions. Not for commercial use.

Bạn có thể làm cho ánh sáng dịu hơn bằng cách tăng khoảng cách giữa nguồn sáng với diffusion. Trong ví dụ phía trên, reflector trở thành nguồn sáng chứ không phải là bản thân cái đèn. Vậy nên, bạn càng di chuyển diffusion ra xa, ánh sáng bạn nhận được sẽ càng dịu hơn. bạn có thể thấy trong video bên dưới, cách phần bóng mềm đi theo khoảng cách giữa reflector và tấm diffusion.

Bạn có thể dùng nhiều diffusion khác nhau cũng như những nguồn khuếch tán khác nhau để tạo ra nhiều loại ánh sáng với chất lượng khác nhau.

Đối với bounce/reflector, bạn có thể dùng: Foam Core, Bleached/Unbleached Muslin, White Bed Sheet hoặc White Towel.

Đối với tấm diffusion, bạn có thể dùng: White Diffuser Sheets, Silent Grid Cloths hoặc Frosty Shower Curtains.

Ngoài ra, nếu bạn có thể dùng octabox, hoặc một bộ bounced modifier như photek softlighter, bạn có thể thay thế nó cho bóng đèn và reflector để có được kết quả tương tự. Hãy tham khảo biểu đồ dưới đây.

Use this to share your lighting setup or to document your setup for future reference. Email me at kevin@kertzdesign for comments and/or suggestions. Not for commercial use.

Use this to share your lighting setup or to document your setup for future reference. Email me at kevin@kertzdesign for comments and/or suggestions. Not for commercial use.

Nguồn: fstoppers.com

Pixel Facory sưu tầm và biên dịch

Back to Top
Close Zoom
Context Menu is disable for this site!