Menu

Tag : ấn tượng quảng cáo

Để quảng cáo hiệu quả: Hãy khởi đầu chính xác!

Để quảng cáo hiệu quả: Hãy khởi đầu chính xác!

“Làm đúng ngay từ đầu” (Do It Right The First Time – DRIFT) là một phương châm quản lý gắn liền với việc sử dụng các nguồn tài nguyên một cách hiệu quả (trong định nghĩa là “just-in-time”), nhằm hạn chế những sai sót trong các quy trình sản xuất – quản lý để tiết […]

4 years, 2 months ago Comments Off on Để quảng cáo hiệu quả: Hãy khởi đầu chính xác!