RAINBOW MEDIA & ENTERTAINMENT

Portfolio Category: Documentary

Mộc mạc gốm Chăm
Lễ hội Katê của người Chăm
Những khuôn mặt giấy bồi
Mùa Ngao trên bãi Đồng châu
Những ngày không muối trên cánh đồng Bạch Long
Cầu Hiền lương, điểm nối đôi bờ liền một cõi
Chuyện của những đồi Sơn
Múa bồng Triều khúc
Trở về ánh sáng tuổi thơ
Người sưởi ấm Linh hồn đồng đội

Content is protected. Right-click function is disabled.