Menu

[QPVN] Tạ Đình Huy nghiên cứu máy đa năng

Năm sản xuất : 2014
Kênh phát sóng: Quốc phòng Việt Nam (QPVN)