RAINBOW ENTERTAINMENT .JSC

Chúng tôi làm TVCPHIM DOANH NGHIỆPCHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH

 

GỬI YÊU CẦU

 
Chúng tôi là [R.E.G], đối tác thân thiết của bạn trong việc sản xuất TVC và Phim Doanh Nghiệp. [R.E.G] đồng hành cùng với thành công của bạn.
[dividewhite val=4] [dividewhite val=2]
[contact key=”Add” val=”P1106, 17T7 KĐT Trung Hoà Nhân chính, Hà Nội”]
[contact key=”Tel” val=”(+84) 4 7307 9191″]
[contact key=”Phone” val=”(+84) 93 2227 455″]
[contact key=”E-mail” val=”cauvong@reg.vn”]
[dividewhite val=8]
Open Chat
1
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start