Menu
TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

TẦM NHÌN

Trở thành một công ty “ĐẶC BIỆT” trong lĩnh vực Quảng cáo, Truyền thông, Truyền hình, Điện ảnh, Cung cấp cho các Đối tác, khách hàng những sản phẩm giầu sức sáng tạo, tham gia xây dựng và phát triển ngành công nghiệp truyền thông tại Việt Nam một cách chuyên nghiệp và nâng cao tính cạnh tranh với các sản phẩm cùng chủng loại trên thế giới.

SỨ MỆNH

Biến sự “ĐAM MÊ” của mỗi thành viên trong công ty trở thành sự hài
lòng của khách hàng, biến sự “SÁNG TẠO” của mỗi người trở thành sức mạnh của doanh nghiệp

6:31 am , August 6, 2009 Comments Off on TẦM NHÌN & SỨ MỆNH