Menu

Category : CẬP NHẬT

Kinh nghiệm không trọng lực

Một video tuyệt vời được thực hiện bởi máy quay 5D mark II,
Hiện có hàng ngàn người đang khám phá một số cảnh quan đẹp nhất trên thế giới. Chương này chúng tôi sẽ đưa bạn đến Na Uy Thụy Sĩ và Pháp, nơi mọi người đang nhảy vách đá cao là 6.000 feet.
Tỉ trọng không trọng lực, hy vọng sẽ cung cấp cho bạn cảm giác và cảm xúc mà chúng ta cảm thấy khi chúng ta nghĩ về kinh nghiệm của Jumping cơ bản trong các địa điểm danh lam thắng cảnh của thế giới.
(more…)

6 years, 10 months ago Comments Off on Kinh nghiệm không trọng lực